BİLİŞİM HUKUKU

Bilişim hukuku, sayısal bilginin paylaşımını konu alan hukuk dalıdır. İnternetin kullanımına ilişkin yasal çerçeveyi belirleyen internet hukukunu kapsamaktadır. Bu bağlamda; gizlilik ve ifade özgürlüğü gibi kavramlar da bilişim hukukunu ilgilendirir.

Bilişim hukukunun, “Bilgi Teknolojisi hukuku” ve “İnternet hukuku” başlıkları altında ikiye ayrılarak incelenmesi gerekir. Bilgi Teknolojisi hukuku hem dijital hale getirilmiş bilginin hem de bilgisayar programlarının dağıtılması ile ilgili hükümleri düzenler. Bilgi güvenliğinin sağlanması ve elektronik ticaret konularında düzenlemeler içerir. Diğer taraftan İnternet hukuku, İnternet’in kullanılması ile ortaya çıkan hukuki meseleleri inceler. İnternet hukukunun hukukun birçok alanı ile etkileşim içerisinde bulunması gerekir. İnternet erişimi ve kullanımı, güvenlik, ifade özgürlüğü ve yargılama gibi hukukun diğer alanları ile ilişkilidir.

Bilişim suçları

Avrupa Birliği ile Birleşmiş Milletler Komisyonu ortak raporunda Bilişim suçları 6 ana bölümde incelenmiştir. Bunlar ;

 1. Bilgisayar Sistemleri ve Servislerine Yetkisiz Erişim ve Dinleme
 2. Bilgisayar Sabotajı
 3. Bilgisayar Kullanılarak Dolandırıcılık
 4. Bilgisayar Kullanılarak Sahtecilik
 5. Kanun Tarafından Korunan Bir Yazılımın İzin Alınmadan Kullanılması
 6. Diğer Suçlar (Bu başlık altına alınan suçlar) :
 • Yasaya aykırı yayınlar
 • Pornografi içeren yayınlar
 • Hakaret ve Sövme

Türkiye’de Bilişim hukuku

Türkiye’de in­ter­net or­ta­mın­da iş­le­nen be­lir­li suç­lar­la içe­rik, yer ve eri­şim sağ­la­yı­cı­la­rı üze­rin­den mü­ca­dele­ye iliş­kin esas ve usullerin düzenlenmesi amacıyla, 23.05.2007 tarih ve 26530 sayılı Resmi Gazete’de, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 243 ila 246. maddelerinde ise “Bilişim Alanında Suçlar” ve bu suçların işlenmesi halinde uygulanacak cezai yaptırımlar düzenlenmektedir.

Siber Suç / Bilişim avukatı hizmet kapsamı

 • Bilişim hukuku teknolojileri alanındaki güncel gelişmelerin takibi
 • Lisanslama ve hakların korunması kapsamındaki işlemlerin takibi
 • İnternet ortamında oluşabilecek suçlar ile ilgili dava süreçlerinin yürütülmesi
 • Banka veya kredi kartı bilgilerinin kötüye kullanılmasından doğan davaların takibi
 • Bilişim sistemine sızma / girme suçlarından doğan davaların takibi
 • İnternet üzerinden satış yapan işletmelere yönelik hukuki danışmanlık hizmetinin verilmesi
 • E-ticaret ve e-imza uygulamalarına yönelik hukuki danışmanlık hizmeti
 • Oluşturulan sahte içerik veya sahte sosyal medya hesaplarının kapatılmasına yönelik hukuki süreçlerin takibi
 • Yasak program veya cihaz kullanma suçundan doğan dava süreçlerinin yönetimi

Bilişim Hukuku ile ilgili profesyonel yardıma ihtiyacınız var mı?

Akbuluk Hukuk Bürosu olarak bilişim hukuku ile ilgili destek almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz

Whatsapp ile ulaşın bize
Whatsapp'a gönder

Bu Sayfadaki İçeriği KOPYALAYAMAZSNIZ !!!