criminal-law-mcdermott

CEZA HUKUKU

   Suç kavramı en basit şekliyle yasalara aykırı davranış olarak tanımlanabilir. Bu davranışın karşılığında öngörülen bir ceza mevcuttur. Gelişen toplumsal yaşam içinde insan ilişkilerindeki muazzam karmaşıklık maalesef her an herkesin bir suç mağduru olabilmesi ya da bir suç isnadı ile karşı karşıya kalmasına neden olabilmektedir. Bu nedenle herkesin her an için kendisini bir suçun mağduru ya da bir suç isnadının şüphelisi olarak görmesi mümkündür.

   Ceza hukukuna ilişkin mağduriyetin ya da isnatların muhatabı olmanın ise diğer hukuk dallarına oranla etkisi çok daha ağır olabilmektedir. Ceza mahkemelerinin kararları, kişi hak ve özgürlüklerine en derin müdahalelerin olduğu kararlardır. Ceza yargılamalarında yaşanacak hak kaybının telafisi bu sebeple mümkün değildir. Bu sebeple umulmadık olumsuz neticelerle karşılaşmamak için ceza soruşturmalarının ve kovuşturmalarının son derece dikkatli ve titiz bir şekilde takip edilmesi, süresi içinde gerekli hukuki işlemlerin yapılması ve hukuki müdahalelerin yöntem, zaman ve nitelik olarak doğru tespit edilmesi son derece önemlidir, bunun yanında ceza hukukunun kişi hak ve özgürlüklerinin korunması açısından bir araç olduğu da unutulmamalıdır.

   Kişisel hakları ihlal edilen kimselerin ceza soruşturma ve davalarında etkin bir şekilde temsil edilmelerinin, haklarının korunması noktasında son derece önemlidir. Keza, ceza kurallarının son araç olma nitelikleri gereği hemen her caza davası ile birlikte tazminat ya da alacak davalarının açılması ve ceza davalarında elde edilecek başarının fiili olarak bunları da etkileyecek olduğu gerçeği gözden uzak tutulmamalıdır. Bu nedenle ceza soruşturma ve kovuşturmalarında ceza hukukuna ilişkin teknik bilginin ve uzmanlığın son derece önemli olduğuna dikkat edilmelidir.

Ceza Hukuku nedir?

Ceza hukuku, insanların uğradığı haksızlıklar veya işlediği hatalı fiiller nedeniyle karşılaşacakları yaptırımların suç ve ceza kavramları çerçevesinde inceleyen kamu hukuku dalıdır.

Ceza avukatı nedir?

Ceza avukatı; ceza Yargılamasında vekil ya da müdafi olarak görev yapan avukatlara denir. Ceza avukatı, ceza davalarına bakan hukukçulara halk arasında tanımlanmış unvandır. Yasal olarak “ceza avukatı” adı altında resmi bir avukatlık branşı bulunmamaktadır.

Ceza avukatları, kişi özgürlüğü ve mağdur hakları bakımından toplumun en hassas sorunlarıyla uğraşmaktadır. Ceza davalarının olası ciddi sonuçlarında etkisinin bulunduğu ceza avukatları, alanlarında donanımlı ve tecrübeli olmalıdırlar.

Ceza Avukatı ne yapar?

Ceza avukatının vekil olması durumunda müşteki, mağdur, katılan veya suçtan zarar görenin haklarını savunur. Ceza avukatının müdafi olması durumunda şüpheli ya da sanığın savunmasını yapar ve hukuki anlamda yardımcı olur.

Ceza Davalarında Avukat talebi nasıl yapılır?

Zorunlu müdafi; şüpheli veya sanığın kendisini temsil edecek ve kendisine hukuki yardımda bulunacak bir müdafinin atanmasını talep etmesi ya da şüpheli veya sanığın talep etmemesine rağmen kanunda öngörülen suçlarda veya koşullarda görevlendirilen avukatı tanımlamaktadır.

Türk Ceza Kanunu’nun 150. Maddesine göre; Şüpheli veya sanıktan kendisine bir müdafi seçmesi istenir. Şüpheli veya sanık, müdafi seçebilecek durumda olmadığını beyan ederse, istemi halinde bir müdafi görevlendirilir. Müdafii bulunmayan şüpheli veya sanık; çocuk, kendisini savunamayacak derecede malul veya sağır ve dilsiz ise, istemi aranmaksızın bir müdafi görevlendirilir.

Ayrıca alt sınırı beş yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlardan dolayı yapılan soruşturma ve kovuşturmada da Türk Ceza Kanunu’na göre kişinin istemi olmasa dahi müdafii görevlendirilecektir. Ayrıca Türk Ceza Kanunu zorunlu müdafilikle ilgili diğer hususların Türkiye Barolar Birliğinin görüşüyle düzenlenecek yönetmelikle belirleneceği belirtilmiştir.

Ağır Ceza Avukatı nedir, kime denir?

Türk hukukunda avukatların belirli davaları takip etmesi gibi bir zorunluluk bulunmamaktadır. Ağır Ceza Avukatı olarak anılan avukatlar genellikle Ağır Ceza Mahkemelerinde bulunan dosyaları takip etmeleri sebebiyle bu şekilde adlandırılmışlardır.

 

Ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis ve 10 yıldan fazla hapis cezası ile ilgili dava ve işlere ağır ceza mahkemeleri bakmakla görevlidir. Ayrıca Türk Ceza Kanunu kapsamında Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek katalog suçlar mevcuttur. Bu kapsamdaki suçlara ilişkin dosyaların takibini yapan avukatlara ağır ceza avukatı denir.

Ceza Avukatı Görevleri

  • TCK’da belirtilen tüm ceza ve ağır ceza davalarına (yağma, adam yaralama, kasten adam öldürme, rüşvet suçları, hile ve hileli iflas suçları, nitelikli dolandırıcılık, ağırlaşmış yaralama suçları, irtikap ve zimmet suçları, darp, vb. 10 yıldan daha fazla hapis cezasına mahkum edilebilecek kişilerin davalarına) bakmak
  • Müvekkilinin Özgürlük, maddi ve manevi tüm kişilik haklarını korumak
  • Dava süresince, davaya konu olan delillerin titizlikle ve dikkatli olarak araştırarak savunmaya eklenmesi
  • Müvekkil ile etkili bir iletişim kurarak davanın seyrini değiştirebilecek hukuki stratejiler geliştirmek
  • Gerçek suçlu/suçluların bulunması ve gerçek cezai yaptırımların alınmasını sağlamak

Aydın’da Ceza avukatına mı ihtiyacınız var?

 Akbulut Hukuk Bürosu,  Aydın’da Ağır Ceza Avukatı olarak davalarınızın yasal süreçlerini yönetebiliriz. Bizimle iletişime geçerek sizin için en uygun planlamayı yapmamıza yardımcı olun.

Ceza avukatlarının baktıkları davaları 5 ana gruba ayırabiliriz:

  1. Adam öldürme
  2. Dolandırıcılık davaları
  3. Hakaret davaları
  4. Uyuşturucu davaları
  5. Hak mahrumiyeti, şeklindedir.

Üst menü kısmında bulunan ve baro tarafından belirlenen ‘fiyat listemiz’ kısmında bulabilirsiniz.

Türk hukuk sisteminde avukatla temsil zorunluluğu yoktur. Fakat ağır ceza mahkemesinde yargılanan bir sanığın avukat ile müdafaa edilmesi mevzuatımızca zorunludur. Şüpheli veya sanık avukat seçemeyecek durumda ise alt sınırı 5 yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlardan dolayı kendisi hakkında yapılacak olan soruşturma ve kovuşturma aşamalarında müdafi atanacaktır.

Aydın'da Ceza Avukatı

Aydın'da Ceza avukatı, Aydın Barosuna kayıtlı olup, çoğunlukla Aydın'daki müvekkillerinin adalet ihtiyacını gidermek için hizmet veren avukattır; Akbulut Hukuk Bürosu olarak ceza hukuku alanında da çalışmalarda bulunuyor ve adalet arayışı içerisinde olan müvekkillere en iyi ceza avukatı hizmeti sunmayı amaç ediniyoruz. Aydın Ceza Avukatı olarak Aydın'da ve Efeler Ceza Avukatı, Kuşadası Ceza Avukatı, Nazilli Ceza Avukatı, Söke Ceza Avukatı, Didim Ceza Avukatı, olarak tüm ilçelerde hizmet sağlıyoruz.

Aydın'da En İyi Ağır Ceza Avukatı Diye Bir Şey Var Mıdır?

Avukat arasında sıralama veya avukatın en iyi olunmasına göre bir kriter bulunmamaktadır. Her avukat çalışmalarını belli bir alanda yürüterek uzmanlaşmakta ve dava tercihini uzman olduğu alanlarda yapmaktadır. Diğer mesleklerde olduğu gibi bizler de vekillik hizmetini sorumluluk bilinciyle hareket ederek mesleğimizi gereği gibi yerine getirmekteyiz. Bu yüzden Aydın'da en iyi ceza avukatı söylemi de eksik kalmaktadır.

İş ahlakı çerçevesinde mesleğimizi icra etmekle sorumluluğumuz bulunmaktadır. Boşanmak için avukat tutarak vekillik hizmeti almak istediğiniz kişinin bilgisinden, tecrübesinden emin olmanız ve kendisine güvenmeniz dosyanızı teslim etmeniz adına yeterli bir nedendir. Bir boşanma avukatının yazısı eğer kendisinin böyle olduğunu iddia ediyor ise itimat etmeyiniz.

Aydın'da Ceza Avukatı Telefon Numaraları

Aydın'da ceza avukatı arayışı içerisinde olan vatandaşlarımız, avukatın adı ve soyadı veya sicil numarasını biliyorlarsa, bulundukları şehirlerin baro levhalarından görüşmek istedikleri boşanma avukatı telefon numarasına ulaşabilirler. Aynı şekilde eğer hangi hukuk bürosu ile anlaşacaklarını biliyorlarsa internet sitesi bulunan hukuk bürolarının iletişim sayfalarından adres, e-posta ve telefon numaralarına ulaşabileceklerdir.

Whatsapp ile ulaşın bize
Whatsapp'a gönder

Bu Sayfadaki İçeriği KOPYALAYAMAZSNIZ !!!