KVKK

24 Mart 2016 tarihinde TBMM Genel Kurulu tarafından kabul edilerek kanunlaşan, 7 Nisan 2016 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren ‘6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ ile kişisel verilerin sınırsız biçimde ve gelişigüzel toplanması, yetkisiz kişilerin erişimine açılması, ifşası veya amaç dışı ya da kötüye kullanımı sonucu kişilik haklarının ihlal edilmesinin önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. Veri ihlaline konu olma bakımından hak ehliyetine sahip olan bütün gerçek kişiler, kanun kapsamındadır. Limited Şirketler, Anonim şirketler, Üniversiteler, Vakıflar, Telekominikasyon Şirketleri, Kooperatifler, Belediyeler, Avukatlar, Diyetisyenler, Eczaneler, Poliklinikler, Diş Hekimleri, Psikologlar, Doktor Muayenehaneleri, Muhasebeciler ve Mali Müşavirler, Devlet Kurumları, Özel okullar, Medya kuruluşları, yazılı ve görsel ile internet siteleri ile e-ticaret siteleri Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamına girmektedir. Kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili olarak yükümlülükleri yerine getirmemelerinden dolayı cezai sorumlulukları vardır. Kişisel verilere ilişkin suçlar ve cezai yaptırımlar, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümlerine (md. 135-140) atıf yapılmak suretiyle düzenlenmiştir. Ayrıca, kişisel verileri yok etmeyenlerin ise Türk Ceza Kanununun 138. Maddesine göre cezalandırılacağı hüküm altına alınmıştır. Kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin, kişisel veri işlemeye başlamadan önce kayıt olmak zorunda oldukları ve veri işleme faaliyetleri ile ilgili bilgileri beyan ettikleri kayıt sistemine VERBİS denmektedir. Kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin, veri işlemeye başlamadan önce Veri Sorumluları Siciline kaydolmaları zorunlu bulunmaktadır. Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının, yurt dışında yerleşik gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının, yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olmakla birlikte ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının, kamu kurum ve kuruluşu veri sorumlularının VERBİS’e kayıt yaptırma zorunlulukları vardır. Bu noktada karıştırılmaması gereken husus ise VERBİS sistemine kayıt zorunluluğu olmayan gerçek kişi ve tüzel kişilerin de KVKK kapsamına dahil olduğudur. Bu konu uygulamada çok karıştırılmakta, VERBİS sistemine kayıt zorunluluğu olmayanların kanun kapsamında olmadığı düşünülmekte ise de bu doğru değildir. KVKK kapsamında sisteme kayıt olmayanlara 20.000-1.000.000 TL arasında idari para cezası, ayrıca verileri hukuka aykırı işleyenlere ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilebileceği unutulmamalıdır. VERBİS’e kayıt yaptırma zorunluluğu olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularına, son gün olan 31.12.2021 tarihinden önce ciddi yaptırımlarla karşılaşmamak için gerekli müracaatları yapmalarını önemle tavsiye ederiz.

Aydın Kulis’te yayınlanan haberlerin tüm hakları saklıdır.https://www.aydinkulis.com/kisisel-verilerin-korunmasi-kanunu-ile-alakali-bilinmesi-gerekenler-makale,270.html

Aydın Kulis – Son Dakika Aydın Haberleri | Aydın’ın En Güncel Haber Sitesi

Whatsapp ile ulaşın bize
Whatsapp'a gönder

Bu Sayfadaki İçeriği KOPYALAYAMAZSNIZ !!!