İCRA HUKUKU

İcra ve iflas hukuku (cebri icra), borçların ifa edilmesi amaçlı düzenlenen hukuk dalıdır. Borçlu, alacağına yönelik borcunu getirmekle sorumludur; ancak borçlu borcunu yerine getiremediği vakit icra iflas hukuku Devlet kuvvetiyle ödenmesini sağlamaktadır. İcra iflas hukuku ile borçlunun borcunu ödemesi üzerine öncelikle ödeme emri gönderilecek, ödeme emrine rağmen ödememesi halinde borçlu yasal yollar ile ödemeye zorlanacaktır.

Borçluya gönderilecek olan ödeme emrinin, tebligatın, haczin, taşınmaz mallara devlet zoruyla el konulması konusunda hukuki çerçevelerle düzenlemede bulunmaktadır.

 • İlamlı veya ilamsız icra takibi başlatılması,
 • Borca itiraz edilmesi,
 • İtirazın iptali davası açılması,
 • İtirazın kaldırılması,
 • Menfi tespit davası,
 • İstirdat davası,
 • Borçlunun malvarlığına haciz,
 • Haczedilen malların paraya çevrilmesi,
 • Çocuk teslimi talepli icra takibi başlatılması,
 • Kiracının tahliyesi,
 • Rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip,
 • İflas talebi,
 • İflas masası,
 • İflas davası ve konkordato,
 • Paraya çevrilmesi gibi tüm aşamalar icra iflas hukuku çerçevesinde hüküm altına alınmıştır.

İcra İflas Hukuku Avukatı ve Danışmanlık

İcra hukuku avukatı, borçlunun veya alacaklının icra takibi ile ilgili olan tüm hukuki uyuşmazlıklarına vekillik hizmeti verecektir. Alacağın tahsil edilmesi amacıyla icra müdürlüğünde icra takibi başlatılacak, takip dosyasına ilişkin yapılması gereken tüm işlemleri gerçekleştirecektir.

İcra ve iflasa dair tüm aşamalar hukuki ve usuli bilgiye sahip olan icra ve iflas hukukunda tecrübeli olan avukat aracılığıyla yapılmalıdır. Birçok vatandaş kendi alacağını avukatsız tahsil etmek amacıyla hukuki bilgi ve tecrübesi olmadan hatalar yapmakta, bu nedenlerle zaman ve maddi kayıplarla karşılaşabilmektedir. Ancak bir icra takibi düzenlenmesinin inceliği, ödeme emrinin borçluya tebliğ edilmesi, tebligatın usule uygun olarak yapılması, borçlunun malvarlığına ilişkin haciz işleminin gerçekleştirilmesi teknik konulardır.

Diğer bir husus da İcra ve İflas Hukuku alanında danışmanlık hizmetidir. Açılacak veya açılmış olan bir icra takibi adına avukattan danışmanlık hizmeti alınması mümkündür. Danışmanlık hizmeti talebinde bulunan kimse icraya konu olacak olan sözleşme, kambiyo senedi (çek, poliçe, bono), ödeme emri belgelerini sunabilirler. Ofise gelmeye vakti olmayan veya şehir dışı, yurtdışında olan kişi ise icra ve iflas hukukuna dair avukat online danışmanlık hizmetine başvuruda bulunabilecektir. Online danışmanlık hizmeti, WhatsApp, Facebook, Zoom, Skype gibi uygulamalardan görüntülü veya sesli olarak gerçekleştirilmektedir. Danışmanlık hizmeti alacak kimsenin birtakım belgeler sunması gerekiyor ise e-posta aracılığıyla gönderilmesi istenilecektir.

Avukat danışmanlık hizmeti ücretli olarak vermektedir. Danışmanlık hizmetinin ücretsiz olarak verilmesinin disiplin cezası alacağı Türkiye Barolar Birliği tarafından belirlenmiştir.

Whatsapp ile ulaşın bize
Whatsapp'a gönder

Bu Sayfadaki İçeriği KOPYALAYAMAZSNIZ !!!

0
Would love your thoughts, please comment.x