Health-scaled-e1596538799184

SAĞLIK HUKUKU

Sağlık hukuku, tıp hukukuna kıyasen daha geniş kapsamlı olup tıbbi müdahale talep eden ile bu müdahalenin uygulanacağı hekim ve sağlık kuruluşu arasındaki ilişkilerin düzenlendiği hukuk dalıdır.

Sağlık hukuku avukatı; tıp hizmetlerinde gerçekleşen yanlış tedavi uygulamaları, tedavi sözleşmelerinden kaynaklanan hukuki uyuşmazlıklar ve son zamanlarda artış gösteren sağlık çalışanlarına saldırı durumlarında hukuki güvenliğinizi sağlamanız konusunda size destek olur. Sağlık hukuku avukatının tıp terminolojisine hâkim ve alanında deneyimli olması gerekir.

Sağlık hukuku avukatı;

  • Hasta haklarının ihlal edildiği durumlarda,
  • Sağlık çalışanlarına karşı uygunsuz ve şiddet içeren eylemlerin gerçekleşmesi durumunda,
  • Vekalet veyahut da eser sözleşmesinin bir örneği sayılabilecek tedavi uygulamalarından doğan uyuşmazlıklarda,
  • Tüketim ilişkisine konu olabilecek özel hastane- hasta arasında çıkan uyuşmazlıklarda
  • Haksız fiil tazminatına ilişkin talepler hususunda,
  • Devlet hastanelerinin gerçekleştirmiş olduğu yanlış tedaviler sonucunda maruz kalınan zararın tazmini konusunda,
  • Hatalı tedavinin suç teşkil ettiği durumlarda görülecek ceza yargılamasının takibinde

Sağlık alanında hizmet veren kurum veya kuruluşlar ile hizmet alan kişi/kişilerin haklarını kapsayan bir hukuk dalıdır.

Sağlık hukuku konusunda bilgili ve donanımlı, müvekkil haklarını ve hukuki menfaatlerini en iyi şekilde gözeten, müvekkil öncekilerini iyi bilen ve kararlar hakkında oldukça bilgili hukukçulara denir.

Sağlık hukuku alanında bulunan davaların vekilliğini yapan avukat, sağlık hukuku alanında yetkin bir avukat olmalıdır. Sağlık hukukundan kaynaklanan uyuşmazlık sebebiyle hakkının ihlal edildiğini iddia eden vekil ile avukat arasındaki iletişimin sağlam ve sağlıklı olması gerekecek olup tıp ve sağlık hukukuna ilişkin profesyonel desteğe ihtiyacınız bulunması halinde adres bilgilerimizden bize ulaşabilirsiniz

Türk Tabipler Birliği (TTB) Hekimlik Meslek Etiği Kuralları 13. maddesinde hekimliğin kötü uygulanması yani malpraktis (malpractice) düzenlenmiştir. Malpraktis/doktor hatası; hekimin veya tıbbi müdahale merkezi olan sağlık kuruluşlarının bilgisizlik, deneyimsizlik, ilgisizlik, bu ilgisizlikten kaynaklanan yanlış teşhis ve yanlış tedavi, eksik tedavi sonucunda hastanın mevcut hastalığında bir sapma görülmesi, yeni bir hastalığa sebebiyet verilmesi halidir. Malpraktis sonucunda cezai ve idari yaptırımların yanında maddi ve manevi tazminat yükümlülüğü de doğacaktır.

Tıbbın gerek ve kurallarına uygun davranılmakla birlikte sonuç değişmemiş ise, doktor ve hastane sorumlu tutulmamalıdır.”

GÖREVDEN AYRILABİLİR KİŞİSEL KUSUR

Whatsapp ile ulaşın bize
Whatsapp'a gönder

Bu Sayfadaki İçeriği KOPYALAYAMAZSNIZ !!!