BANK ASYA+ 3 GİZLİ TANIK BERAAT

T.C.
AYDIN
3. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

DURUŞMA TUTANAĞI
DOSYA NO : 2021/90 Esas
DURUŞMA TARİHİ : 30/03/2022
CELSE NO : 6.

BAŞKAN :
ÜYE :
ÜYE :
CUMHURİYET SAVCISI :
KATİP :

         Belirli gün ve saatte 6. celse açıldı.  

Sanık müdafii Av. Orçun Akbulut’un geldiği görüldü.
Açık yargılamaya devam olundu.
Heyet değişikliği nedeniyle önceki zabıtlar okundu.
Sanık müdafi Av. Orçun Akbulut: Dosyaya göndermiş olduğumuz yazılı savunma içeriğimizi tekrar ederiz, müvekkilin beraatine karar verilmesini talep ediyoruz, dedi.
İddia Makamı: Dosya yeterince aydınlanmıştır, tevsi tahkikat talebimiz bulunmamaktadır, esas hakkındaki mütalaada bulunacağız, dedi.
İDDİA MAKAMI ESAS HAKKINDAKİ MÜTALAASINDA: Her ne kadar sanık hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçunu işlediği iddiası ile kamu davası açılmış ise de, yapılan yargılama, toplanan deliller ve tüm dosya kapsamından sanığın atılı suçu işlediğine dair savunmasının aksine, mahkumiyetine yeterli, her türlü şüpheden uzak, kesin, inandırıcı, somut delil elde edilemediği anlaşıldığından sanığın müsnet suçtan CMK 223/2-e maddesi uyarınca beraatine karar verilmesi kamu adına mütalaa olunur, dedi.
İddia Makamının Esasa ilişkin mütalaasına karşı sanık müdafinden soruldu.
Sanık müdafii Av. Orçun Akbulut: Dosyaya sunduğumuz yazılı savunmalarımızı tekrar ederiz, sanığın beraatine karar verilmesini talep ediyoruz, dedi.
Yargılamanın sona erdirileceği belirtilerek sanık yerine geçmek üzere sanık müdafiinden son sözü soruldu.
Sanık müdafii Av. Orçun Akbulut son sözünde: Müvekkilin beraatini talep ederiz, dedi.
Dosya incelendi, araştırılması gereken başkaca bir husus kalmadığı anlaşıldığından açık yargılamaya son verildi, duruşmanın bittiği bildirildi.
H Ü K Ü M : Ayrıntıları gerekçeli kararda açıklanacağı üzere;
Sanığın üzerine atılı Silahlı Terör Örgütü Üyeliği suçundan CMK’nin 223/2-e maddesi uyarınca BERAATİNE,
CMK’nin 324/1 ve 327/2. maddeleri ile 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 168. maddesi ve Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 4, 14/4 ve 21 maddeleri gereğince, beraat eden ve kendisini vekil ile temsil ettiren sanığa hüküm tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre 10.250 TL maktu vekalet ücretinin hazineden alınarak sanığa verilmesine,
CMK’nin 324/4. maddesi gereğince, yapılan yargılama giderlerinin kamu üzerinde bırakılmasına,
Dair, sanığın yokluğunda, sanık müdafii Av. Orçun Akbulut’un yüzüne karşı, Cumhuriyet Savcısının katılımıyla, mütalaaya uygun olarak verilen karara karşı tefhim tarihinden itibaren yedi gün içerisinde hükmü veren Mahkememize bir dilekçe verilmesi ya da zabıt kâtibine beyanda bulunup tutanak tutturup hâkime onaylatmak veya bir başka ilk derece ceza mahkemesi aracılığıyla dilekçe gönderilmek suretiyle İzmir Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İstinaf yasa yolu açık olmak üzere oy birliğiyle verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.30/03/2022

Başkan

Üye

Üye

Katip

4.7 3 votes
Article Rating
Subscribe
Bildir
guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Whatsapp ile ulaşın bize
Whatsapp'a gönder

Bu Sayfadaki İçeriği KOPYALAYAMAZSNIZ !!!

0
Would love your thoughts, please comment.x